Základná charakteristika produktov

Hypokaustové krby

Postavené ako vyhrievacie teleso, ktoré má dostatok vzduchu v obehovom systéme. Funguje ako centrálne kúrenie (nepoužíva vodu, ale horúci vzduch). Slovo „hypokaust“ pochádza z latinského slova znamenajúceho „dutinu“. Vzduch teda neopúšťa uzavretý priestor, zostáva v ňom prúdiť.

Akumulačné krby

Krby postavené z akumulačných materiálov (napr. liaty šamot). Fungujú tak, že v krbe sa nahromadí teplo, ktoré je postupne odovzdávané do ostatného priestoru.

Teplovzdušné krby

Krb, ktorý produkuje teplý vzduch. Výhodou je rýchly nábeh a schopnosť priviesť teplý vzduch aj do vzdialenejších miestností.

Teplovodné krby

Ide o obstavanú krbovú vložku, ktorá ma v sebe zabudovaný teplovodný výmenník, tzn. časť svojho výkonu odovzdáva aj do ohrevu vody. Krb je teda schopný okrem teplého vzduchu ohrievať aj vodu.

Stavané pece

Dielo je postavené z keramických a glazovaných kachlíc. Stavané pece sú vhodné pre vykurovanie domov, nakoľko majú vlastnosť vysokej výdrže a dlhej účinnosti. Poskytujú príjemné a tzv. zdravé teplo. Síce nabieha pomaly, má však akumulačný charakter. Pec sála asi 12 – 24 hodín po rozkúrení.

Keramické kuchynské sporáky

Zariadenie určené na varenie. Je schopné vyhrievať priestor kuchyne, prípadne aj ostatné izby. Jeho prednosťou je pomerne rýchla pripravenosť platne pre varenie (niekoľko minút po zakúrení). Keramické kuchynské sporáky, ktorých súčasťou je trúba, pomáhajú realizovať sen o vlastnej príprave chutného jedla s originálnou chuťou.

Pece na pečenie chleba, pizze

Stavaná pec určená na pečenie klasického chleba a talianskej pizze. V porovnaní s jedlami pripravenými v elektrických a plynových trúbach chutí jedlo upečené v tejto peci celkom inak. Odporúčanie Paľa Šveca: pripravte si v tomto type peci napr. moravské tvarohové koláče alebo kačicu, ich chuť je výborná, neporovnateľná.

Záhradné krby

Krby umiestnené v záhradách určené na klasické grilovanie a pečenie. Jedlá pripravené na tomto kachliarskom type majú celkom inú chuť. Okrem toho je záhradný krb aj estetickým objektom, ktorý spoluutvára atmosféru letného posedenia.