2004
Založenie firmy.

336
Realizovaných diel.

576
Spokojných zákazníkov.

Kedy kontaktovať kachliara?

Najvhodnejší čas pre kontaktovanie kachliara je už pri tvorbe projektu domu. V takomto prípade je čas na efektívne začlenenie diela do stavby nielen z hľadiska využitia energií, ale aj jeho estetického vzhľadu. Včasným stanovením požiadaviek predídete obmedzeniam pri výbere krbu, pece či iného diela.

Prvotný rozhovor a odborná konzultácia sa premieta do projektovej prípravy diela a podieľa sa na konečnom výsledku.

Najvhodnejší typ stavby?

Pri výbere produktu treba zohľadňovať niekoľko faktorov:

  • či pôjde o denné alebo príležitostné vykurovanie
  • či sa požaduje plný výkon zariadenia alebo pôjde o doplnkové kúrenie k inému palivu
  • aký typ produktu (krb či pec s odlišnými vlastnosťami) je s ohľadom na špecifiká priestoru najvhodnejší
  • do akého typu stavby bude dielo umiestnené (nízkoenergetické, pasívne domy a i.).

Realizujeme

  • krby: akumulačné, teplovzdušné, hypokaustové, teplovodné, záhradné
  • kachľové pece stavané tradičným spôsobom “na hlinu”
  • keramické kuchynské sporáky
  • pece na pečenie chleba, pizze
  • opravy a rekonštrukcie kachľových pecí
  • stavba komínov

Pri stavbe kachliarskych diel vždy rešpektujeme súlad funkčnosti a krásy.

Staviam “na hlinu”

Základným konštrukčným materiálom pri výstavbe pece je hlina. Ide o typ pece postavený tzv. vratnou technológiou. Znamená to, že pec je možné bez väčších komplikácií rozobrať a postaviť na inom mieste (na rozdiel od stavanej pece, ktorú je po skončení životnosti nutné mechanicky zbúrať). Hoci je takáto pec lepená iba hlinou, musí byť rovnako tesná a pevná, ako je to pri ostatných stavebných technológiách. Spôsob výstavby spočíva v tom, že pec rastie súčasne zvonku aj zvnútra, vznikne tak konštrukcia s dvoma vrstvami. Tradičná technika stavania „na hlinu“ predstavuje vzhľadom na prírodný materiál (hlina, piesok, voda) ekologický variant konštruovania kachliarskeho diela.